Sứ mệnh

Chúng tôi mang trong mình sứ mệnh lan tỏa kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán, quản lý doanh nghiệp… nhằm hỗ trợ nâng tầm các doanh nghiệp, các cá nhân Việt Nam, tiến tới hội nhập sâu và rộng với thế giới.

“Cùng EAAF vững vàng tiến bước”

Giá trị

Kiến thức và kinh nghiệm không tự nhiên sinh ra nhưng có thể mất đi nếu không được sử dụng hay chia sẻ. Đây là những giá trị lớn nhất mà Chúng tôi đã được tích lũy sau nhiều năm học tập, nghiên cứu, làm việc tại các Trường đại học, Công ty, Tập đoàn kinh tế hàng đầu Việt Nam và Quốc tế. Chúng tôi rất mong muốn được chia sẻ những giá trị này đến các khách hàng của Chúng tôi.

Các chuyên gia - giảng viên

Khách hàng nói về chúng tôi