HỌC VẤN

Cử nhân ĐH Kinh tế Quốc dân

Thạc sỹ quản trị ngân hàng tài chính ĐH tổng hợp tự do Bruxelles – Vương quốc Bỉ

Kiểm toán viên

Hội viên VACPA, ACCA

Thành viên Ban soạn thảo, biên tập chuẩn mực kế toán Việt Nam của BTC

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC

Làm việc tại Công ty Kiểm toán Big 4 Ernst & Young Việt Nam từ năm 2010 đến nay. Hiện là nhân sự chủ chốt của E&Y với các vị trí:

  • Chủ nhiệm kiểm toán cao cấp
  • Trợ lý Phó Tổng Giám đốc phụ trách quản lý chất lượng và cố vấn kỹ thuật kiểm toán.

Các khách hàng đã kiểm toán & tư vấn: các Tập đoàn kinh tế tư nhân lớn trong các lĩnh vực bất động sản, xây dựng, các công ty đa ngành, Khối doanh nghiệp FDI – sản xuất và thương mại… Các Tổng Công ty Nhà nước trong lĩnh vực viễn thông, xi măng…