HỌC VẤN

Cử nhân ĐH Kinh tế Quốc dân

Kỹ sư ĐH Bách khoa Hà Nội

Kiểm toán viên

Hội viên VACPA

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC

08 năm làm việc tại các Công ty Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam và AASC.

02 năm là Cán bộ quản lý tài chính cho Tập đoàn Vingroup và Công ty CP BVĐK quốc tế Vinmec.

Các khách hàng đã kiểm toán & tư vấn: các Tập đoàn kinh tế tư nhân lớn trong các lĩnh vực bất động sản, xây dựng, các công ty đa ngành, Khối doanh nghiệp FDI – sản xuất và thương mại… Các Tổng Công ty Nhà nước trong lĩnh vực viễn thông, xi măng…, các trường học, bệnh viện.